Avis Legal

INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara en endavant, “LSSICE”), a continuació  us oferim la informació general del lloc web i del seu responsable:

Rafael Sánchez Sevilla

Advocat Col.legiat 26822 ICAB

NIF 44284833N

Telèfon 930130531

C./ Balmes, 129 bis, 1r 1a A

08008 Barcelona

E-mail:  info@sanchezsevilla.es

 

OBJECTE DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d’Ús (d’ara endavant les Condicions) tenen per objecte regular l’accés, la navegació i l’ús del lloc web: https://sanchezsevilla.es/, en endavant SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance.

L’accés i la navegació per l’usuari impliquen l’acceptació de la totalitat de les condicions previstes, a més del que s’estableix en la Política de Privacitat i Política de Cookies.

 

USUARI

Té la consideració d’Usuari la persona que accedeix, navegui i utilitzi el lloc web, i els continguts allotjats en aquest.

L’Usuari s’obliga en la seva navegació a seguir el que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels continguts de SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altre norma de l’ordenament jurídic aplicable.

CONDICIONS D’ÚS

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraria”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars de la Pàgina Web o a tercers.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne als titulars del lloc web davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, el titular del lloc web dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El Titular del lloc no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització del lloc web per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol producte o contingut descrit en aquesta Plataforma.

L’accés de l’Usuari al servei no implica per al Titular l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts.

El Titular no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts que es poden consultar a SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual dels titulars del lloc web, sense que puguin entendre’s cedits als visitants cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

NAVEGACIÓ, COOKIES I POLÍTICA DE COOKIES

Us informem que la Política de Cookies de SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance està a la vostra disposició a www.sanchezsevilla.es/políticadecookies.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El Titular del lloc i l’Usuari podran sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del Titular, tret que legalment s’estableixi el contrari.

Scroll to Top