La firma

SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance neix a Barcelona l’any 2012, de la mà del seu Soci-Director, Rafael Sánchez Sevilla, amb la vocació de prestar assessorament jurídic de qualitat, professional, especialitzat i personalitzat a les concretes necessitats de particulars, autònoms i petita i mitjana empresa, als àmbits del Dret Penal, Penal Econòmic, Penal d’Empresa i Compliance Penal.

Scroll to Top