compliance-22

COMPLIANCE

SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance presta assessorament jurídic preventiu respecte de la gestió de riscos penals, seguretat corporativa i compliment normatiu en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques, tant per organitzacions empresarials, com per fundacions, associacions i federacions empresarials.

DISSENY, IMPLEMENTACIÓ I/O REVISIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ INTEGRAL EN MATÈRIA DE COMPLIANCE PENAL A ORGANITZACIONS, FUNDACIONS, ASSOCIACIONS I/O FEDERACIONS EMPRESARIALS

Anàlisi de riscos penals i mapa de calor (“Heat Map”).

Manual de protocols de compliment i plans de control en evitació o mitigació de riscos penals.

Codi Ètic i Codi de Conducta.

Procediment d’Investigació Interna i Sistema Sancionador.

Assessorament respecte de la implantació i implementació del canal de denúncia (“whistleblowing”).

CONSULTORIA INTERNA I EXTERNA EN GESTIÓ DE SITUACIONS DE CONFLICTE I RISCOS PENALS

ASSESSORAMENT JURÍDIC I FORMACIÓ CONTINUA PELS MEMBRES DE L’ÒRGAN DE VIGILÀNCIA I CONTROL I RESPONSABLES DE COMPLIMENT NORMATIU (“COMPLIANCE OFFICER”)

PRE-AUDITORIA I CONSULTORIA PER L’OBTENCIÓ DE LES SEGÜENTS CERTIFICACIONS AENOR

Norma UNE 19601:2017, en matèria de “Sistemes de Gestió de Compliance Penal”.

Norma ISO 37001:2017, en matèria de “Sistemes de Gestió per prevenir el suborn a les organitzacions”.

Scroll to Top