balanza

DEFENSA PENAL

El nostre equip de lletrats presta assessorament jurídic-penal i assisteix com a defensa lletrada a particulars, autònoms, directius i/o administradors de petites i mitjanes empreses, en tot tipus de procediments penals, dins dels següents àmbits:

DRET PENAL ECONÒMIC

DRET PENAL D’EMPRESA

DRET PENAL

DRET PENAL
ECONÒMIC

Delictes econòmics d’estafa, apropiació indeguda, insolvències punibles, alçament de béns, etc.

Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.

Delictes patrimonials: furt, robatori, danys, etc.

DRET PENAL
D'EMPRESA

Delictes informàtics.

Delictes contra la seguretat al treball, dret dels treballadors i contra els ciutadans estrangers.

Delictes societaris.

Falsedat documental.

Delictes contra l’Administració Pública i l’Administració de Justícia.

Delictes contra l’ordenació del territori, el medio-ambient, la flora i la fauna.

DRET
PENAL

Delictes contra la salut i la integritat física i psíquica de les persones: homicidi i assassinat, lesions, violència física, violència de gènere i a l’àmbit familiar.

Delictes comesos a l’àmbit de les relacions familiars: impagament de pensions, incompliment d’obligacions paterno-filials, etc.

Delictes contra la seguretat vial.

Delictes contra l’honor, la imatge i la intimitat de les persones.

Scroll to Top