formacion

FORMACIÓ

SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance disposa d’una àmplia experiència docent i acadèmica en jornades, cursos i postgraus impartits per importants i reconegudes universitats, associacions i col·legis professionals, en matèries relacionades amb el Dret Penal, Dret Processal Penal, Compliance, la responsabilitat penal de la persona jurídica i la gestió de la seguretat i els riscos penals.

Tot això ens permet oferir serveis professionals com a formadors, altament qualificats, a tota mena d’organitzacions empresarials, fundacions, universitats, associacions i col·legis professionals, així com altres col·lectius professionals relacionats amb l’àmbit de la seguretat i la gestió de riscos, en les següents matèries:

  • Implantació de Programes de Compliance i de cultura ètica en els negocis.
  • Gestió de la seguretat i dels riscos penals en el si de les organitzacions empresarials, dirigit a l’Alta Direcció, Compliance Officer i els seus comandaments intermedis.
  • Riscos derivats de la comissió de delictes societaris, econòmics i de corrupció.
  • Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
  • Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.
    Prevenció de la comissió de conductes susceptibles de ser sancionades com a delictes contra el mercat i els consumidors.
  • Sobre la prevenció de riscos laborals i la seva incidència en els delictes contra els drets dels treballadors i contra la salut i la seguretat en el treball.
  • Formació teòrica i pràctica dirigida a tota mena d’operadors jurídics que hagin d’intervenir en qualsevol procediment penal.

Vols que els teus empleats, socis o personal directiu rebi formació teòrica i pràctica en alguna de les anteriors matèries? Contacti amb nosaltres i li prepararem un pressupost ajustat a les seves necessitats.

Scroll to Top